CENÍK


VŠEOBECNÁ  ANGLIČTINA

OBCHODNÍ ANGLIČTINA
60 min

350 Kč / 1 osoba

390 Kč / 1 osoba

90 min

520 Kč / 1 osoba

580 Kč / 1 osoba

LEKCE PRO

2 OSOBY

90 min

390 Kč x 2 osoby

470 Kč x 2 osoby


Platí  také pro Skype lekce.


Učím převážně 90 – minutové lekce.


Výuka probíhá ve firmách, Coworking centru nebo u mě doma

 PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ LEKCE A PLATBU ZA VÝUKU:  • Platbu za výuku prosím zasílejte na můj účet a to vždy na měsíc předem ( vždy k 1. lekci v měsíci).     Fakturace možná.


  • Zruší-li student lekci s předstihem alespoň 24 hodin před počátkem výuky, můžeme se dohodnout na náhradní lekci, ovšem pouze za předpokladu, že to bude v mých časových možnostech .


  • Pokud student zruší lekci v době kratší než 24 hodin před počátkem výuky, částka za lekci mu nebude vrácena a student nemá nárok na náhradní lekci.


  • Dojde li ke zrušení lekce z mé strany ( také jsem člověk a občas onemocním), peníze za lekci vám neprodleně vrátím


  • S KAŽDÝM studentem podepisuji smlouvu o spolupráci, kde jsou výše uvedené podmínky zahrnuty.Berte v potaz, že zaplatíte li kurz v jazykové škole, platíte celý kurz předem a vaši absenci vám  nikdo nekompenzuje.